viernes, 29 de junio de 2018

miércoles, 28 de febrero de 2018

ELURRA/ NIEVE


ELURTEAK SORTUTAKO ARAZOAK DIRELA ETA ESKOLA IXTEA ERABAKI DA.
BARKATU ERAGOZPENAK.

ZUZENDARITZA

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 DEBIDO A LOS PROBLEMAS ORIGINADOS POR LA NIEVE SE HA DECIDIDO CERRAR EL CENTRO. 
SENTIMOS LAS MOLESTIAS.

LA DIRECCIÓN

lunes, 22 de enero de 2018

2018-2019 IKASTURTERAKO MATRIKULAZIO EPEA/MATRICULACIÓN PARA EL CURSO 2018-19

2018-2019 IKASTURTERAKO MATRIKULAZIO EPEA

INSKRIPZIOA ONLINE


ARAUTEGIA

 

Honen bidez, ezartzen dira Euskal Autonomia Erkidegoko Hezkuntza Sailaren mendeko Haur Hezkuntza, Lehen Hezkuntza eta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako ikastetxe publikoetan eta itunpeko ikastetxe pribatuetan 2018-2019 ikasturtean izena emateko eskaerak aurkezteko egutegi komuna eta onarpen-epea, bai eta ikastetxe horietan ikasleak onartzeko jarraibideak ere (EHAA, 2018-01-15)


ikasleak onartzeko eta eskolatzeko prozedura arautzen duena hezkuntza-arloko eskumena duen sailaren mendeko Euskal Autonomia Erkidegoko ikastetxe publikoetan nahiz itunpeko ikastetxe pribatuetan (Haur Hezkuntza, Lehen Hezkuntza, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza, Batxilergoa eta Oinarrizko, Erdi-mailako eta Goi-mailako Lanbide Heziketako ikasketetan), baita oinarrizko lanbide heziketa ematen duten udal-titulartasuneko ikastetxe publikoetan ere (EHAA, 
2018-01-12.

EGUTEGIA

Izena emateko eta eskaerak aurkezteko epea:

On-line: 2018ko urtarrilaren 29tik otsailaren 8ra
Ikastetxean: 2018ko urtarrilaren 29tik otsailaren 9ra


Idazkaritzako ordutegia: Astelehenetik ostiralera 9:00etatik 12:000ak arte eta 15:00etatik 16:00ak arte. (ostiraletan, goizez bakarrik).

Eskatzaileen zerrenda argitaratzeko: 2018ko otsailaren 20an
Behin-behineko zerrendak argitaratzeko: 2018ko martxoaren 1ean
Behin-behineko zerrendei erreklamazioak egiteko: 2018ko martxoaren 14ra arte
·         Eskabideari uko egiteko: 2018ko martxoaren 14ra arte
·         Behin betiko zerrendak argitaratzeko: 2018ko martxoaren 22an
·         Zerrendak argitaratzeko (2. eta 3. aukerak): 2018ko apirilaren 11an
·         Behin betiko zerrendei gora jotzeko errekurtsoak jartzeko: 2018ko apirilaren 23ra arte

Zerrenda guzti hauek ikusgai egongo dira eskatutako lehenengo ikastetxean.

DOKUMENTAZIOA


Urtarrilaren 25ean matrikula egiteko karpeta informatiboa eskuragarri egongo da atezaintzan.

Matrikula on line egitekotan, eskolatik pasatu behar duzue inprimaki batzuk betetzeko.

MAIZ EGITEN DIREN GALDERAK

 

Kontsultak:

Bizkaiko Hezkuntzako Lurralde Ordezkaritza
Gran Vía, 85
48011 Bilbao
Tel.: 94.403.10.69 / 94.403.10.94 / 94.403.10.95 / 94.403.10.96 / 94.403.11.68 / 94 403.11.82
Fax: 94.403.26.00
E- mail: huisb018@euskadi.eus

 

 

ATE IREKIEN JARDUNALDIA OTSAILAREN 1ean 18:00-19:00 BITARTEAN IZANGO DA.


MATRICULACIÓN PARA EL CURSO 2018-19

INSCRIPCIÓN ON LINE

NORMATIVA

Orden de 15 de enero de 2018, de la Consejera de Educación, por la que se establece el calendario común de presentación de solicitudes y plazos de admisión, y se aprueban las Instrucciones para la admisión de alumnos y alumnas para el curso académico 2018-2019, en Educación Infantil, Primaria y Secundaria Obligatoria, en centros públicos dependientes del Departamento de Educación y en centros privados concertados de la Comunidad Autónoma del País Vasco (incluidas correcciones de errores)
Decreto 1/2018, de 9 de enero  sobre la admisión y la escolarización del alumnado, tanto en centros públicos dependientes del Departamento competente en materia de educación, como en centros privados concertados, en Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional Básica, de Grado Medio y de Grado Superior, de la Comunidad Autónoma del País Vasco, así como en los Centros Públicos de Titularidad Municipal que impartan Formación Profesional Básica (BOPV, 12-01-2018)

calendario:

Periodo de inscripción y entrega de documentación:
On-line:  del 29 de enero al 8 de febrero de 2018

En el centro educativo: del 29 de enero al 9 de febrero de 2018


El horario de secretaría será el siguiente:
Mañana: de 9:00 a 12:00
Tarde: de  15:00 a  16:00(los viernes, sólo por la mañana).

Publicación listado de solicitantes: 20 de febrero de 2018
Publicación de listas provisionales: 1 de marzo de 2018
Reclamaciones a las listas provisionales: hasta el 14 de marzo de 2018
Desistimiento de la solicitud: hasta el 14 de marzo de 2018
Publicación de listas definitivas: 22 de marzo de 2018
Publicación listas segundas y terceras opciones: 11 de abril de 2018
Recurso de alzada a las listas definitivas: hasta el 23 de abril de 2018

Los listados podrán consultarse en el centro educativo solicitado en primer lugar.

 

documentación:

 

La carpeta informativa estará a vuestra disposición en la conserjería desde el 25 de enero.

En caso de hacer la matrícula “ON LINE” deberéis pasar por centro para rellenar algunos impresos.

 

preguntas frecuentes:

 

consultas:

Delegación Territorial de Educación de Bizkaia
C/ Gran Vía, 85
48011 Bilbao
Tfno.: 94.403.10.69 / 94.403.10.94 / 94.403.10.95 / 94.403.10.96 / 94.403.11.68 / 94 403.11.82
Fax: 94.403.26.00
E- mail: huisb018@euskadi.eus 

 

LA JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS SE CELEBRARÁ EL DÍA 1 DE FEBRERO DE 18:00 A 19:00 DE LA TARDE.