miércoles, 23 de enero de 2019

2019-2020 IKASTURTERAKO MATRIKULAZIO EPEA / MATRICULACIÓN PARA EL CURSO 2019-20


2019-2020 IKASTURTERAKO MATRIKULAZIO EPEA


ARAUTEGIA
Zeinaren bidez, ezartzen baitira EAEko Hezkuntza Sailaren mendeko Haur Hezkuntza, Lehen Hezkuntza eta Derrigorrezko Bigarren Hezkuntzako ikastetxe publikoetan eta itunpeko ikastetxe pribatuetan 2019-2020ko ikasturtean izena emateko eskabideak aurkezteko egutegi komuna eta onarpen-epea, bai eta ikastetxe horietan ikasleak onartzeko jarraibideak ere (EHAA, 2019-01-17)

Ikasleak onartzeko eta eskolatzeko prozedura arautzen duena hezkuntza-arloko eskumena duen sailaren mendeko Euskal Autonomia Erkidegoko ikastetxe publikoetan nahiz itunpeko ikastetxe pribatuetan (Haur Hezkuntza, Lehen Hezkuntza, Derrigorrezko Bigarren Hezkuntza, Batxilergoa eta Oinarrizko, Erdi-mailako eta Goi-mailako Lanbide Heziketako ikasketetan), baita oinarrizko lanbide heziketa ematen duten udal-titulartasuneko ikastetxe publikoetan ere (EHAA, 2018-01-12)

EGUTEGIA
Izena emateko eta eskaerak aurkezteko epea:

On-line: 2019ko urtarrilaren 28tik otsailaren 7ra
Ikastetxean: 2019ko urtarrilaren 28tik otsailaren 8ra
Idazkaritzako ordutegia: Astelehenetik ostiralera 9:00etatik 11:00etara eta 15:00etatik 16:00etara . (Ostiraletan, goizez bakarrik).

·                   Eskatzaileen zerrenda argitaratzea: 2019ko otsailaren 14a
·                   Behin-behineko zerrendak argitaratzea: 2019ko martxoaren 21
·                   Behin-behineko zerrendei erreklamazioak egitea: 2019ko martxoaren 28ra arte
·                   Eskabidean atzera egitea: 2019ko martxoaren 28ra arte
·                   Behin betiko zerrendak argitaratzea: 2019ko apirilaren 4a
·                   Lurralde-ordezkariek esleitutako plazen zerrendak argitaratzea: 2019ko apirilaren 11
·                   Behin betiko zerrendei gora jotzeko errekurtsoak jartzea: 2019ko maiatzaren 6ra arte
·                   Ordezkariek esleitutako plazei uko egitea: 2019ko maiatzaren 7ra arte
·                   Itxarote-zerrendaren iraunaldia: 2019ko irailaren 20ra arte


ARAUDIARI JARRAITUZ, AURTEN ZERRENDAK EZ DIRA PUBLIKOKI ARGITARATUKO

DOKUMENTAZIOA

Aurkeztu behar den dokumentazioa 


Urtarrilaren 22an matrikula egiteko karpeta informatiboa eskuragarri egongo da atezaintzan.

Matrikula on-line egitekotan, eskolatik pasatu behar duzue inprimaki batzuk betetzeko.

MAIZ EGITEN DIREN GALDERAK

KONTSULTAK:
Bizkaiko Hezkuntzako Lurralde Ordezkaritza
Gran Vía, 85
48011 Bilbao
Tel.: 94.403.10.69 / 94.403.10.94 / 94.403.10.95 / 94.403.10.96 / 94.403.11.68 / 94 403.11.82
Fax: 94.403.26.00
E- mail: huisb018@euskadi.eus

ATE IREKIEN JARDUNALDIA URTARRILAREN 29an 18:00-19:00 BITARTEAN IZANGO DA.

MATRICULACIÓN PARA EL CURSO 2018-19
NORMATIVA

Por la que se establece el calendario común de presentación de solicitudes y plazos de admisión, y se aprueban las Instrucciones para la admisión de alumnos y alumnas para el curso académico 2019-2020, en Educación Infantil, Primaria y Secundaria Obligatoria, en centros públicos dependientes del Departamento de Educación y en centros privados concertados de la Comunidad Autónoma del País Vasco (BOPV, 17-01-2019)

Sobre la admisión y la escolarización del alumnado, tanto en centros públicos dependientes del Departamento competente en materia de educación, como en centros privados concertados, en Educación Infantil, Educación Primaria, Educación Secundaria Obligatoria, Bachillerato y Formación Profesional Básica, de Grado Medio y de Grado Superior, de la Comunidad Autónoma del País Vasco, así como en los Centros Públicos de Titularidad Municipal que impartan Formación Profesional Básica (BOPV, 12-01-2018)

CALENDARIO:
Periodo de inscripción y entrega de documentación:
On-line:  del 28 de enero al 7 de febrero de 2019

En el centro educativo: del 28 de enero al 8 de febrero de 2019


El horario de secretaría será el siguiente:
Mañana: de 9:00 a 11:00
Tarde: de  15:00 a  16:00 (los viernes, sólo por la mañana).

·                   Publicación del listado de solicitantes: 14 de febrero de 2019
·                   Publicación de listas provisionales: 21 de marzo de 2019
·                   Reclamaciones a las listas provisionales: hasta el 28 de marzo de 2019
·                   Desistimiento de la solicitud: hasta el 28 de marzo de 2019
·                   Publicación de listas definitivas: 4 de abril de 2019
·                   Publicación de las listas de las plazas adjudicadas por los Delegados y Delegadas Territoriales: 11 de abril de 2019
·                   Recursos de alzada a las listas definitivas: hasta el 6 de mayo de 2019
·                   Renuncia a las plazas adjudicadas por los Delegados y las Delegadas: hasta el 7 de mayo de 2019
·                   Vigencia de la lista de espera: hasta el 20 de septiembre de 2019

ACORDE CON LA NORMATIVA, ESTE AÑO LAS LISTAS NO SE HARÁN PÚBLICAS 

DOCUMENTACIÓN:

Documentación a presentar 

La carpeta informativa estará a vuestra disposición en la conserjería desde el 22 de enero.
En caso de hacer la matrícula “ON LINE” deberéis pasar por centro para rellenar algunos impresos.

PREGUNTAS FRECUENTES:

CONSULTAS:
Delegación Territorial de Educación de Bizkaia
C/ Gran Vía, 85
48011 Bilbao
Tfno.: 94.403.10.69 / 94.403.10.94 / 94.403.10.95 / 94.403.10.96 / 94.403.11.68 / 94 403.11.82
Fax: 94.403.26.00
E- mail: huisb018@euskadi.eus 

LA JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS SE CELEBRARÁ EL DÍA 29 DE ENERO DE 18:00 A 19:00 DE LA TARDE.

viernes, 29 de junio de 2018

miércoles, 28 de febrero de 2018

ELURRA/ NIEVE


ELURTEAK SORTUTAKO ARAZOAK DIRELA ETA ESKOLA IXTEA ERABAKI DA.
BARKATU ERAGOZPENAK.

ZUZENDARITZA

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 DEBIDO A LOS PROBLEMAS ORIGINADOS POR LA NIEVE SE HA DECIDIDO CERRAR EL CENTRO. 
SENTIMOS LAS MOLESTIAS.

LA DIRECCIÓN